Vem passar som personlig assistent?

Innehållsförteckning

Vem passar som personlig assistent?

Vem passar som personlig assistent?

Som personlig assistent assisterar du en person med omfattande funktionsnedsättningar att göra det hon eller han skulle gjort utan sin funktionsnedsättning. ... Många behöver också assistans med att kommunicera och tolka omgivningen.

Hur kan du få personlig assistans?

  • Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill.

Vad är personlig assistans i Sverige?

  • Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)(där personlig assistans är en av nio LSS-insatser) och 51 kap.

Vad är en personlig assistent?

  • Den personlig assistent hjälper kan till exempel ha svårt att röra sig, eller vara utvecklingsstörd. I sitt arbete som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som denne själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, den funktionshindrade, att sköta sig själv.

Vilka grundläggande behov berättigar till personlig assistans?

  • Sex grundläggande behov berättigar till personlig assistans: 1 Andning 2 Hjälp med personlig hygien 3 Måltider 4 Att klä av- och på sig 5 Att kommunicera med andra 6 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Relaterade inlägg: