Vad är tegel gjort av?

Innehållsförteckning

Vad är tegel gjort av?

Vad är tegel gjort av?

Produkten tegel består i grunden av lera, sand och sågspån.

Vad kommer tegel ifrån?

Tegeltillverkning genom tiderna De äldsta beläggen kommer ifrån Kina, men tegel användes även i det antika Grekland och av Etruskerna. I romarriket utvecklades sedan tekniken och taken i det romerska imperiet var ofta täckta med tegelpannor.

Vad används tegel till?

Tegel (från lat. tegula ”taktegel”) är ett av bränd lera framställt byggmaterial. Den vanligaste användningen av materialet tegel är i form av fasadtegel och murtegel. Andra användningsområden för tegel är taktegel, marktegel, tegelrör, urnor, krukor med mera.

När började man tillverka tegel?

Äldsta tegelbyggnaden i Sverige finner man i Skåne vilket är i Gumlösa och den invigdes år 1191. Produktionen av tegelsten rationaliserades under 1700-talet och tegel blev allt vanligare som byggnadsmaterial.. Från 1700-talet och fram till i början på 1900-talet var tegel det viktigaste byggnadsmaterialet i Sverige.

Vad är fasadtegel?

Fasadtegel används som namnet antyder på fasader med synliga ytor. Till användning kommer både fulltegel och håltegel. Enligt normerna skall fasadtegel vara frostbeständigt.

Hur djup är en tegelsten?

En tegelsten är normalt 120 mm djup så det går inte att kapa den med en 230 mm skiva.

Vad innehåller tegelpannor?

Leran är ett vattenhaltigt aluminiumsilikat, som vid upphettning avger sitt kemiskt bundna vatten och bildar ett hårt vattenfritt silikat. Bränt tegel innehåller 30–45% glasfas, resten är komponenter som inte smälter, fina glimmer- och kvartskorn samt osönderdelade fältspatkorn.

När började man använda tegelpannor?

Industrins utveckling i slutet av 1800-talet gav upphov till en mångfald av olika typer av formpressade tegel. Nocktegel började användas i slutet av 1800-talet, före det täcktes nockarna med plåt eller bräder.

Varför hål i tegel?

Håltegel började tillverkas för att underlätta torkning och minska vikten. Tillverkningen sker genom strängpressning. Hålen kan vara kvadratiska, rombiska, rektangulära eller runda.

Hur stora är tegelstenar?

En tegelsten är 228 mm lång, 108 mm bred och 54 mm hög och fogarna är som regel 12 mm breda. Åtgången är 63 st. per m2 fasad, men för att räkna med spill vid inpassning och hantering rekommenderar vi att man räknar med 66 st.

Relaterade inlägg: