Varför får man abstinens?

Innehållsförteckning

Varför får man abstinens?

Varför får man abstinens?

Om du dricker alkohol, tar beroendeframkallande läkemedel eller droger under en längre tid skapas en obalans i hjärnan. När du slutar med det som du blivit beroende av kan du abstinenssymtom. Symtom, intensitet och längd varierar mellan olika droger.

Vad hjälper mot Benzo abstinens?

Prometazin (Lergigan) är en antihistamin som ofta används som symtomlindring vid oro, vanlig ordination är T. Lergigan 25 mg, 1–2 tabletter vid behov, max 6 tabletter per dygn. Antiinflammatoriska medel kan användas för att lindra värk, exempelvis T. Brufen 400 mg, 1 tablett vid behov, max 4 per dygn.

Vad hjälper mot Subutex Avtändning?

Naltrexon (läkemedel för behandling av beroende) kan motverka effekterna av Subutex. Om du tar detta läkemedel, och samtidigt använder naltrexon, kan du plötsligt få långvariga och intensiva abstinenssymtom.

Hur länge abstinens Benzo?

Magont och ökad oro kan hos vissa vara enda symtomen på abstinens. Vid långvarigt substansbruk krävs i regel en långsam och successiv nedtrappning av läkemedlen med exempelvis tablett diazepam (Stesolid) vilket kan ta flera månader upp till ett år. Abstinenskramper har beskrivits vid abrupt utsättande.

Relaterade inlägg: