Hur länge håller en hindersprövning?

Innehållsförteckning

Hur länge håller en hindersprövning?

Hur länge håller en hindersprövning?

Intyget gäller fyra månader från dagen det utfärdades. I hindersprövningen används uppgifter ur befolkningsdatasystemet.

Får man gifta sig var som helst?

En kyrklig vigsel är gratis om en av parterna tillhör Svenska kyrkan och vigseln kan i princip äga rum var som helst. Hemma i den egna trädgården till exempel. För att vigseln ska bli juridisk giltig krävs att det förutom brudparet finns en präst och två vittnen närvarande.

Får man gifta sig med sin halvsyskon?

Ni som är halvsyskon/adoptivsyskon måste ha länsstyrelsens tillstånd för att få gifta er. Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) säger att tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen i det län där du bor.

Får man gifta sig med sin syster i Sverige?

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Relaterade inlägg: