Varför geriatrik?

Innehållsförteckning

Varför geriatrik?

Varför geriatrik?

Geriatrik är vård vid sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Ju äldre du blir, desto högre blir risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall. Kroppens egna förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar.

Vad är geriatrik 1177?

Geriatrik. Geriatrik kallas den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till äldre med sjukdomar som hänger ihop med åldrandet. Du som är äldre går till en vårdcentral som har en äldremottagning och får där en remiss från en läkare till en geriatrisk klinik.

Vad är skillnaden på sjukdomar och geriatriska sjukdomar?

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta område benämns geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Den viktigaste patientgruppen för en geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast kroniska sjukdomar.

Hur är det att jobba på geriatriken?

Om man ska börja jobba inom geriatriken så det är framför allt för att du får den här otroliga bredden, du får se så mycket. Otroliga sjukdomar som man inte har hört talas om på andra ställen. Du får dels verkligen vidareutveckla omvårdnadsdelen av din yrkesprofession. Du får verkligen träna på den också här.

Vad betyder begreppet geriatrik?

Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

Varför arbetar man i multiprofessionella team på geriatriska vårdavdelningar?

Geriatrik ser till hela patientens behov och arbetet sker i multiprofessionella team. ... Vi har en helhetssyn på den äldre patienten och en bred kompetens att hantera de ofta komplexa hälsotillstånd som kan uppkomma vid akut sjukdom hos äldre.

Vad är en geriatriker?

Geriatrik kallas den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till dig som är äldre. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

Vad betyder geriatriska sjukdomar?

Geriatrik kallas den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till dig som är äldre. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering. Stockholms Sjukhem har geriatrisk vård i Bromma och på Kungsholmen.

Vilka sjukdomstillstånd är vanliga geriatriska sjukdomstillstånd?

Sjukdomar hos äldre personer

  • Diabetes. Vid diabetes är sockernivån i blodet förhöjt till följd av brist på insulin eller försämrad känslighet för insulin. ...
  • Hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns en rad olika hjärt- och kärlsjukdomar. ...
  • Benskörhet (Osteoporos) ...
  • Stroke. ...
  • Demenssjukdomar. ...
  • Depression. ...
  • Ångestsjukdomar. ...
  • Självmord.

Relaterade inlägg: