Hur många dagar får man A-kassa kommunal?

Innehållsförteckning

Hur många dagar får man A-kassa kommunal?

Hur många dagar får man A-kassa kommunal?

Du måste ha arbetat För att kunna a-kassa måste du också ha arbetat i en viss omfattning, vilket betyder att du ska ha: arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex månader. ... arbetat minst 40 timmar per kalendermånad och minst 420 timmar totalt under sex månader i följd.

Hur fungerar kommunal A-kassa?

Våra medlemmar är anställda i kommuner, regioner, kyrkor, inom naturbruksområdet eller arbetar med samhällsservice inom kommunala eller privata bolag. Kommunals a-kassa är inte en myndighet men vi bedriver myndighetsutövning när vi handlägger och beslutar i ersättningsärenden och medlemskapsärenden.

Hur lång tid tar handläggning A-kassa?

Väntetiden för att få beslut om rätt till ersättning och sin första utbetalning varierar mellan olika a-kassor. Hos de flesta tar det mellan två till tre veckor. Vissa har längre väntetider.

Hur länge blir man avstängd från a kassan om man säger upp sig?

Första gången: 5 dagar utan ersättning. Andra gången: 10 dagar utan ersättning. Tredje gången: 45 dagar utan ersättning. Fjärde gången: 45 dagar utan ersättning.

Hur länge får man A-kassa Corona?

En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. För en kalendervecka kan man få ersättning för högst fem dagar. För den som vid ersättningsperiodens slut är förälder till barn under 18 år kan ersättningsperioden förlängas till 450 dagar. Regeringen har idag inte beslutat om någon annan längd på ersättningsperioden.

Hur går man ur A-kassa?

Du kan inte avsluta medlemskapet i a-kassan retroaktivt, därför behöver du skicka din begäran innan du vill avsluta medlemskapet. Om du till exempel vill gå ur a-kassan den sista mars, behöver din begäran om att avsluta medlemskapet komma in till a-kassan senast i mars.

Hur lång tid tar det att få pengar från alfakassan?

Väntetid är tiden från att vi har tagit emot din första tidrapport till att du får utbetald ersättning från oss. Väntetiden presenteras som ett medianvärde per månad. I november var väntetiden hos Alfa-kassan 4 veckor.

När får jag min A-kassa?

Ersättningen från a-kassan betalas ut varje torsdag och för att pengar måste man tidrapportera i Mina sidor. För att utbetalningen snabbast möjligt måste man tidrapportera senast måndag kväll. Då får man pengar torsdag samma vecka. Vill man ha månadsutbetalningar skickar man in fyra tidrapporter på en gång.

Relaterade inlägg: