Vilket är Sveriges vanligaste ortnamn?

Innehållsförteckning

Vilket är Sveriges vanligaste ortnamn?

Vilket är Sveriges vanligaste ortnamn?

Vilket är det vanligaste ortnamnet och hur många finns det av detta? Fridhem är det vanligaste bebyggelsenamnet. Abborrtjärn/en är det vanligaste naturnamnet. Båda namnen finns på dryga 1000 platser i landet.

Vad betyder Svenska ortnamn?

Ortnamn är ett gemensamt ord för alla namn på geografiska objekt och områden, små som stora, gamla som unga. Ortnamn är namn på världsdelar, länder, städer, byar, gårdar och torp, på gator, broar, parker och torg, på hagar, åkrar och ängar, på sjöar, åar, berg, dalar, stigar, grindar, diken, stenar och mycket annat.

Relaterade inlägg: