Hur lägga om bensår?

Innehållsförteckning

Hur lägga om bensår?

Hur lägga om bensår?

Venösa bensår, omläggning

  1. Sätt upp mål och delmål för sårbehandlingen, till exempel. ...
  2. Dokumentera genom att rita av sårets omkrets på plastfilm.
  3. Beskriv sårets utseende enligt en fastställd mall. ...
  4. Om såret förvärras eller inte visar tecken på läkning inom tre månader bör diagnos och behandling omprövas.

Kan kroniska sår uppstå av dålig cirkulation?

Den vanligaste orsaken till kroniskt bensår är dålig venös blodcirkulation (åderbråckssjukdom), men dålig arteriell blodcirkulation som har utvecklats som följd av en obstruktiv artärsjukdom i benet är också en vanlig orsak till bensår.

Varför det ofta görs en Dopplerundersökning vid venösa bensår?

Alla patienter med svårläkta bensår bör undersökas med palpation av perifera pulsar, arteriell och venös dopplerundersökning. Ankel/armtrycks-index beräknas och ger indikation på eventuellt arteriellt inslag. Normalt index är 0,9-1,4. Kvot över 1,4 kan tyda på stela kärl och vara ett uttryck för grav ateroskleros.

Vad beror svårläkta sår på?

Den vanligaste orsaken är dålig blodcirkulation i venerna, men bensår kan också bero på problem med cirkulationen i artärerna, inflammationssjukdom (vaskulit) eller diabetes. Att ha ett svårläkt sår kan vara riskfyllt. Bland personer med diabetes är dödligheten dubbelt så hög hos dem som också har fotsår.

Vad räknas som bensår och varför är de svårläkta?

Den vanligaste orsaken till svårläkta bensår är dålig blodcirkulation i benen till följd av problem i antingen venerna, som leder till venösa bensår, eller i artärerna, som leder till arteriella bensår. Ibland är orsaken en kombination av de båda d.v.s. en blandning av venösa och arteriella sår.

Hur ofta lägga om venösa bensår?

PROGNOS OCH BEHANDLINGSMÅL. Vid behandling av venösa bensår med fullgod kompressionsbehandling läker cirka 75 % på 6 månader (alla typer av venösa bensår orsakade av ytlig och/eller djup venös insufficiens).

Vad stämmer gällande venösa bensår?

Venösa bensår beror på försämrat blodflöde i venerna. Det är de blodkärl som leder blodet till hjärtat från kroppens olika delar. Blodet har då svårt att pumpas från benen mot hjärtat och benen blir svullna. Det här är den vanligaste typen av bensår.

Relaterade inlägg: