Vad gör man som PR ansvarig?

Innehållsförteckning

Vad gör man som PR ansvarig?

Vad gör man som PR ansvarig?

PR, som står för Public Relations, fokuserar på din organisations relationer till olika målgrupper. Det handlar om relationsskapande med bland annat media, kunder, medarbetare, leverantörer eller allmänhet.

Varför PR?

Det kan också vara ett försök att påverka en positiv förändring i samhället. Bland alla marknadsaktiviteter är PR ett av flera sätt att nå sin målgrupp, bygga medvetenhet och skapa en positiv bild av sitt företag. PR kan komplettera och stödja andra aktiviteter på ett sätt som reklam och marknadsföring inte kan.

Vad gör en PR chef?

Som PR-ansvarig arbetar du på ett företag där du har hand om “Public Relations”. Du fokuserar alltså på ditt företags relationer med olika målgrupper. Ofta planerar man långsiktigt och skapar en strategi för att nå sina mål med olika relationer.

Relaterade inlägg: