Vilka kan orsakerna vara till en utvecklingsstörning?

Innehållsförteckning

Vilka kan orsakerna vara till en utvecklingsstörning?

Vilka kan orsakerna vara till en utvecklingsstörning?

Orsakerna till funktionsnedsättningen kan vara genetiska eller till följd av en hjärnskada, till exempel i samband med förlossning eller i fosterstadiet. Personer med utvecklingsstörning har nedsatt förmåga att ta in och bearbeta information, att generalisera och använda sin kunskap i olika vardagliga situationer.

Hur länge kan man leva med Downs syndrom?

Det finns i huvudsak 4 olika kromosomavvikelser: trisomi 21 (en extra kromosom 21) svarar för 95%. Därutöver finns translokation (varav hälften är ärftlig) samt trisomi mosaik och partiell trisomi. I Sverige finns 3500—5000 personer med Downs syndrom. Medellivslängden är cirka 60 år och ökande.

Vad beror kromosomavvikelser på?

Kromosomavvikelser är oftast medfödda och finns redan i det befruktade ägget och därmed i kroppens alla celler. Ibland uppstår avvikelsen först efter att det befruktade ägget delat sig några gånger. Då finns förändringen bara i en del av kroppens celler, så kallad kromosomal mosaicism.

Kan man bota Downs syndrom?

Behandling. Genom stimulans, träning, pedagogik och annan habilitering kan personer med Downs syndrom utvecklas mycket. De kroppsliga besvären kan ofta behandlas medicinskt. 40-50% av alla barn som föds med Downs syndrom har någon form av hjärtfel, och i dag opereras de tidigt med mycket goda resultat.

Vilka nivåer brukar IF delas in i?

Den som har IF behöver oftast mer tid och stöd än andra för att lära och förstå olika saker. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar hjärnans funktioner, som minne och abstrakt tänkande. Man kan ha svårt att hålla många saker i minnet samtidigt....Intellektuell funktionsnedsättning

  • Lindrig IF.
  • Måttlig IF.
  • Grav IF.

Vilka svårigheter kan en person med utvecklingsstörning ha?

Att ha intellektuell funktionsnedsättning kan innebära svårigheter att förstå och lära sig. Utveckling och lärande kan ta längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka individens förmåga att tolka, bearbeta och förstå sinnesintryck som i sin tur påverkar verklighetsuppfattningen.

Är Downs syndrom ärftligt?

I några procent av fallen är dock Downs syndrom ärftligt. Då ser man vid kromosomundersökningen av barnet eller fostret att den extra kromosomen inte är lös utan har fastnat i en annan kromosom. Det handlar om en s.k. kromosomtranslokation.

Hur vanligt är det med Downs syndrom?

Sanno likheten för att fostret har Downs syndrom ökar med den gravida kvinnans ålder. Exempelvis är sannolikheten för en 20-årig kvinna , för en 35-årig och för en 45-årig 1 på 25. Ca 2 foster av 100 har en allvarlig missbildning. Downs syndrom före kommer oftare hos foster till äldre gravida kvinnor.

Hur vanligt är det med kromosomavvikelser?

Ungefär 2–3 procent av alla barn föds med någon form av fosterskada eller kromosomavvikelse. För de flesta skadorna vet man dock inte orsaken. För första gången ses en minskning av antalet barn som föds med downs syndrom.

Vad finns det för kromosomavvikelser?

De vanligaste kromosomavvikelserna som förekommer hos växande foster är trisomier, det vill säga att någon kromosom har en tredje, extra kopia. Sådana är bland annat trisomi 21, eller Downs syndrom, trisomi 18, eller Edwards syndrom och trisomi 13, eller Pataus syndrom.

Hur påverkas Downs syndrom?

  • En del organ och system i kroppen kan påverkas vid downs syndrom. Personer som har downs syndrom kan därför få medicinska besvär som infektionskänslighet, synfel, hörselnedsättning och hjärtfel. Mellan 40 och 50 procent av alla barn som har downs syndrom föds med hjärtfel som vanligen kan opereras.

Vad är en person med Downs syndrom?

  • Personer med Downs syndrom har ofta ett speciellt utseende med liten näsa, snedställda ögon, små öron samt en så kallad fyrfingerfåra som löper tvärs över handflatan. De har också ett stort mellanrum mellan stortån och den andra tån, vilket brukar kallas för sandalgap. Ökad risk för sjukdomar

Hur många barn har Downs syndrom?

  • Personer som har downs syndrom kan därför få medicinska besvär som infektionskänslighet, synfel, hörselnedsättning och hjärtfel. Mellan 40 och 50 procent av alla barn som har downs syndrom föds med hjärtfel som vanligen kan opereras.

Varför är Downs syndrom ärftlig?

  • I de flesta fall är Downs syndrom inte en ärftlig sjukdom. Kromosomavvikelsen uppstår vid celldelningen under utvecklingen av ägget, sädescellen eller i det tidiga fostret (embryo). Par som tidigare har fött barn med trisomi 21 har cirka 1 % risk vid senare graviditet att få ytterligare ett barn med Downs syndrom.

Relaterade inlägg: