Hur går det till knäoperation?

Innehållsförteckning

Hur går det till knäoperation?

Hur går det till knäoperation?

Ingreppet görs i allmänhet under ryggbedövning, under vilken patienten antingen är vaken eller, efter önskan, i lätt sömn. Vid operationen ersätts den skadade ledytan med en protes som förankras med bencement. Operationen tar normalt 1–2 timmar. Såret i huden sluts med metallclips.

Hur går en titthålsoperation till i knät?

Du får antingen lokalbedövning, ryggbedövning eller blir sövd med narkos innan behandlingen. Läkaren gör centimeterlånga hål i huden och för in artroskopet. Leden undersöks och eventuella trasiga delar i leden tas bort eller sys ihop. Hålen i huden sys eller tejpas ihop.

Kan man byta knäskål?

Det är ett ingrepp där knäleden byts ut mot delar av metall och/eller plast. Den nedre delen av lårbenet (femoris) och övre delen av skenbenet (tibia) tas bort, och ledytorna ersätts med en metalldel nedtill på lårbenet och en plast/metalldel upptill på skenbenet. Dessutom kan baksidan på knäskålen (patella) bytas.

Hur görs en Knäprotesoperation?

Operationen. Operationen innebär att man ersätter de sjuka ledytorna med en yta av metall på lårbenet och en yta av plast på underbenet. Ledytan mot knäskålen kan också bytas till en plastyta.

Relaterade inlägg: