Hur länge kan man parkera på Backaplan?

Innehållsförteckning

Hur länge kan man parkera på Backaplan?

Hur länge kan man parkera på Backaplan?

Parkera bekvämt i direkt anslutning till butikerna. Vi bjuder på tre timmars gratis parkering.

Hur många parkeringsplatser i Göteborg?

Här hittar du information om de cirka 66 000 parkeringsplatser för bilar, motorcyklar och lastbilar som kommunen ansvarar för.

Varför får du inte parkera på en gångfartsplats?

  • På en gågata eller i ett gångfarts- område får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera på en huvudled. Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

När får du stanna eller parkera ett fordon?

  • Du får inte stanna eller parkera på en motorväg eller motortrafikled. Ett fordon får inte stannas eller parkeras: på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart, på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

När får du stanna och parkera på körbanan?

  • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe. Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.

Relaterade inlägg: