Vad kostar det att åka fast på SL?

Innehållsförteckning

Vad kostar det att åka fast på SL?

Vad kostar det att åka fast på SL?

Självrisken är på 100:- och det är en engångssumma du betalar varje gång du åkt fast. Sätt in den på plusgirokonto 147 68 45-1 (betalningsmottagare planka.nu). Ange ”Självrisk” så att vi inte blandar ihop den med medlemskapsinbetalningarna.

Hur mycket kostar Stockholms kollektivtrafik?

SL har biljettintäkter på 8,1 miljarder, övriga intäkter på 4,4 miljarder och kostnader på 18,5 miljarder kronor exkl avskrivningar (2017). Skillnaden täcks av bidrag från landstinget, 9,9 miljarder.

Vad kostar SL per år?

Spärrarna i SL-trafiken kostar minst 69 miljoner kronor om året. Dessutom upptar de mer än 2 700 kvadratmeter värdefullt stationsutrymme.

Vad kostar ett terminskort på SL?

Skolbiljett UL/SL hösttermin 2660 kr.

Hur mycket kostar lokaltrafik per månad?

SL-taxan för ett månadskort höjs till 950 kronor för vuxna och till 640 kronor för pensionär, ungdom och student. Enkelbiljett köpt med reskassa inklusive kontaktlöst kostar 38 kronor för vuxna och 25 kronor för pensionär, ungdom och student.

Hur mycket kostar gratis kollektivtrafik?

Att införa gratis kollektivtrafik i Sverige skulle vara enormt dyrt. Bara Storstockholms lokaltrafik väntas i år ha biljettintäkter om runt nio miljarder kronor. I runda tal motsvarar det den sammanlagda omsättningen för Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Eller SL:s hela investeringsbudget.

Hur mycket kostar SL kort ungdom?

Fritidsbiljett UL/SL hösttermin 1600 kr.

Relaterade inlägg: