Var parkerar man billigast i Göteborg?

Innehållsförteckning

Var parkerar man billigast i Göteborg?

Var parkerar man billigast i Göteborg?

Vill du parkera under längre tid kan vi rekommendera Parkering Centralen där du kan stå för 180 kr/dygn.

När parkerar du på Heden?

  • När du parkerar på någon av de 943 platserna på Heden når du snabbt och enkelt många av Göteborgs attraktioner och affärer. Här finns tre stora bilparkeringar: Heden Exercishuset (385 platser), Heden Sten Sturegatan (371 platser) och Heden Engelbrektsgatan (187 platser).

Varför får du inte parkera på en gångfartsplats?

  • På en gågata eller i ett gångfarts- område får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera på en huvudled. Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

När får du stanna eller parkera ett fordon?

  • Du får inte stanna eller parkera på en motorväg eller motortrafikled. Ett fordon får inte stannas eller parkeras: på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart, på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Relaterade inlägg: