Hur ska man förvara ett urinprov?

Innehållsförteckning

Hur ska man förvara ett urinprov?

Hur ska man förvara ett urinprov?

Du kan lämna urinprov genom att kissa i en mugg på mottagningen eller i en behållare med lock om du tar provet hemma. Du får en särskild behållare som du tar med dig på toaletten och kissar i. Hur mycket urin du behöver lämna beror på vad som ska undersökas.

Vad kostar Kissprov?

Kostnaden inkluderar urinprov/håranalys vid minst fyra tillfällen, blodprov avseende alkohol vid minst ett tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. Medelpriset för provtagning avseende narkotika är 5186 kronor.

Hur länge odlas urinprov?

Kylt prov skall vara laboratoriet tillhanda inom två dygn. Prov som ej nedkylts skall vara laboratoriet tillhanda inom en timme efter provtagning. Prov får ej frysas. Negativa urinodlingar besvaras i regel efter ett dygn och positiva odlingar efter 1-3 dygn.

Hur kan man ta ett urinprov?

  • Provet kan tas enbart för att påvisa en urinvägsinfektion, men ofta vill man ta den tillsammans med andra undersökningar (till exempel blodprov och avföringsprov) som led i en utredningsprocess. På det sättet är ett urinprov en billig, enkel och skonsam undersökning som kan ge viktig information.

Vad är blod- och urinprov?

  • Både blod- och urinprov används för att kontrollera vilken drog provlämnaren har intagit. Med ett blodprov kan man dessutom med hjälp av den uppmätta mängden av drogen, styrka hur påverkad provlämnaren var vid provtillfället. Även tullen och kustbevakningen har möjlighet att ta urin- eller blodprover i samband med brott.

Kan du få urinprov som del av en hälsokontroll?

  • Du kan få lämna urinprov som del av en undersökning eller en hälsokontroll. Ofta används ett prov som kallas urinsticka eller testremsa. Det tas till exempel för att kontrollera att det inte finns någon skada eller sjukdom i urinvägarna. Provet kan ibland visa om det finns tecken till diabetes.

Vad är en urinsticka?

  • En urinsticka kallas också testremsa. Stickan har flera testfält som kan reagera för olika ämnen i urinen. När du har lämnat in urinprovet doppas stickan ner i provet. Testfälten ändrar färg när de kommer i kontakt med vissa ämnen i urinen. Hur mycket de ändrar färg beror på hur hög halten är av ett visst ämne.

Relaterade inlägg: