Hur lång utbildning till naprapat?

Innehållsförteckning

Hur lång utbildning till naprapat?

Hur lång utbildning till naprapat?

Utbildningen till naprapat omfattar 4 års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN och avgiftsbelagd.

Vad kostar det att utbilda sig till naprapat?

På eftergymnasial nivå är maxbeloppet 365 568 kronor för den totala studietiden. Merkostnadslån för undervisningsavgifter som den studerande fått tidigare, räknas av från maxbeloppet. Det går inte att låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är. Läs mer om merkostnadslån för undervisningsavgift hos CSN.

Varför bli naprapat?

Naprapatprogrammets målsättning är att utbilda skickliga naprapater som självständigt kan ansvara för att undersöka, diagnostisera, behandla och rehabilitera besvär i muskler och leder såsom yrkesskador och idrottsskador.

Hur lång är utbildningen till sjukgymnast?

Utbildningens längd Fysioterapeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) på universitet/högskola och leder fram till en kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation. Legitimationen utfärdas av www.socialstyrelsen.se.

Hur lång är utbildningen till kiropraktor?

Att utbilda sig till kiropraktor innebär fem års heltidsstudier med ett års efterföljande praktiktjänstgöring för legitimation. Utbildningen omfattar både teoretiska ämnen och praktiska moment.

Vad kostar kiropraktor utbildning?

Start sker hösttermin och vårtermin. Kursavgiften är 88.000 SEK per läsår och betalas in läsårsvis. Vid termins- och månadsbetalning tillkommer en extra avgift.

Vilka betyg krävs för att bli naprapat?

Om du gick ett Yrkesförberedande program krävs godkända betyg i minst 2250 poäng samt lägst godkänt i Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1a, 400 poäng av de programgemensamma ämnena samt Gymnasiearbetet.

Vart kan man plugga till naprapat?

I Sverige finns utbildning till naprapat vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen omfattar fyra års studier. Utbildningen är belagd med kursavgifter för vilka studenterna kan söka merkostnadslån hos CSN. För ytterligare information om ansökan, behörighet och urval kontakta Naprapathögskolan.

Relaterade inlägg: