Vad kostar en broöppning?

Innehållsförteckning

Vad kostar en broöppning?

Vad kostar en broöppning?

Men under 20 har broöppningarna ombesörjts av NVS Bevakning AB. Under 2016 debiterade NVS 700 kronor + 25 procent i moms per broöppning. För de sammanlagt 38 broöppningarna blev kostnaden 33 250 kronor. I fjol höjdes priset till 725 kronor + 25 procent moms per gång.

Vad kostar en kajplats i Stockholm?

Båtplatserna hyrs ut mellan 15 april och den 15 oktober. Säsongsavgiften för en båtplats är för närvarande 3 900 kronor och för en del båtplatser tillkommer en deposition eller avgift för nyckel eller kodlås. Det är för närvarande kö till samtliga båtplatser och med olika lång kötid.

Hur slussar man Stockholm?

Tips när du slussar

  • Fendra av fartygets båda sidor och ha egna tampar samt en, eller gärna två, båtshakar i beredskap.
  • Ha säsongskort eller betalkort nära till hands vid slussning mot Saltsjön. ...
  • Vänta på grön signal. ...
  • Var uppmärksam på var slussvakten vill att du ska förtöja.

Hur många slussar finns i Stockholm?

Under århundradens lopp har denna trafikplats ändrat skepnad ett flertal gånger. Sammanlagd har det funnits fyra slussar: Drottning Kristinas sluss, Christopher Polhems sluss, Nils Ericsons sluss och Karl Johansslussen.

Är det broöppning?

06.30-23.30: Bron öppnas varje heltimme. Nattetid: Bron öppnas 01.30 samt 03.00. Föranmälan krävs alltid en timme innan broöppning. Kontakta Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel.

Vad kostar det att slussa i Södertälje?

Den nya taxan i Södertälje innebär att de både slussarna kommer att få samma avgift. En enkelbiljett kommer att kosta 160 kronor och årskort 600 kronor. Mer info om betalning av den nya slussavgiften: Fritidsbåtsägare kommer kunna köpa enkelbiljettet i betalautomat.

Vad kostar det att slussa i hammarbyslussen?

Kortet kostar 1020 kr om du beställer direkt här via webbplatsen. Det går också bra att köpa slusskort i Hammarbyslussen. Priset är då 1150 kr som betalas med kort. Kommer du från landsidan (utan båt), ring på porttelefonen och säg att du vill köpa ett årskort.

Kan man slussa vid Slussen?

Stockholms Hamnar ansvarar för hanteringen av Hammarbyslussen och Karl Johan-slussen. Karl Johan-slussen är stängd tills vidare på grund av omdaningen av Slussenområdet. Stockholms Hamnar ansvarar för att regleringen sker enligt fastställda vattendomar. ...

Hur funkar Hammarbyslussen?

Hammarbyslussen

  • Öppettider för fritidsfartyg. 06.30-23.30. sker slussning vid behov året runt. ...
  • Öppettider för yrkestrafik. Öppen dygnet runt, hela året. Slussning sker vid behov. ...
  • Förhandsbeställning av slussning. Kontakta bevaknings- och trafikcentralen, BTC. ...
  • Kostnad för fritidsfartyg. Från Mälaren till Saltsjön: 260 kr.

Relaterade inlägg: