Vad kostar parkeringsböter i Stockholm?

Innehållsförteckning

Vad kostar parkeringsböter i Stockholm?

Vad kostar parkeringsböter i Stockholm?

Felparkeringar som är trafikfarliga/hindrande höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor, vilket är maxtaket. Trafikstörande/hindrande uppställning höjs från 850 kronor till 1 100 kronor. Mindre trafikstörande uppställning höjs från 750 kronor till 900 kronor.

Vad kostar en parkeringsanmärkning?

Om du fått en felparkeringsavgift innebär det att du måste betala en avgift på mellan 6 kronor. Du måste betala avgiften, även om du tycker att den är fel och bestrider (överklagar) den. Om du får rätt efter att du överklagat, betalas pengarna tillbaka.

Vem sköter parkeringsböter?

Transportstyrelsen sköter administrationen av de parkeringsanmärkningar (felparkeringsavgifter) som är utfärdade på kommunernas gator. Vi sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag, som tar ut en kontrollavgift. Transportstyrelsen: bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden.

Kan Felparkerad få?

Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en avgift om ett fordon parkerats inom området i strid mot ett förbud som har tillkännagetts tydligt genom skyltning med vägmärken inom området. Avgiften får inte överstiga de felparkeringsav- gifter som gäller inom kommunen.

Relaterade inlägg: