Hur är en kota uppbyggd?

Innehållsförteckning

Hur är en kota uppbyggd?

Hur är en kota uppbyggd?

Alla kotor har i princip samma delar, men de ser lite olika ut i de olika delarna av ryggraden. Kotorna har en kotkropp, corpus vertebrae. Kotkroppen är relativt plan, men framtill är kotkroppen kraftigt konvex. Kotorna har även en kotbåge, arcus vertebrae.

Hur många kotor finns i kroppen?

Hitta problem i ryggen Ryggen består av 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, korsbenet och svansbenet. Mellan kotorna finns diskar (mellankotskivor). Den normala formen på ryggen är en måttlig svank (lordos) i hals- och ländrygg och däremellan en måttlig kutighet (kyfos) i bröstryggen.

Vilka grupper av kotor finns det?

Ryggraden

  • Sju halskotor.
  • tolv bröstkotor.
  • fem ländkotor.
  • korsbenet, som består av fem sammanvuxna korskotor.
  • fyra svanskotor.

Vad består nucleus pulposus av?

Nucleus pulposus består av proteoglykaner och kollagen med en hög vattenbindande förmåga (hög osmolalitet).

Hur känns Kotförskjutning?

Smärta i ländryggen Kotförskjutning kan leda till smärtor i ländryggen med eller utan smärtutstrålning i benen. Smärtan ökar ofta vid ökad belastning av ryggen. Att avlasta ryggen i liggande lindrar ofta smärtan. Kotförskjutning definieras som: Defekt i kotbågen (spondylolys) samt glidning mellan kotorna (olisthes).

Är det farligt att bryta ryggen?

Ryggmärgen kan skadas på olika sätt - traumatiskt eller icke-traumatiskt. Vid ett trauma, som en bilolycka eller ett fall, kan ryggmärgsskadan bland annat bero på en fraktur på kotkroppen eller att en kota glider ur sitt läge och skadar ryggmärgen.

Hur många Lumbalkotor finns det?

Det finns 24 "presakrala" kotor: sju halskotor (cervikalkotor, vertebrae cervicales), tolv bröstkotor (thorakalkotor, vertebrae thoracicae), fem ländkotor (lumbalkotor, vertebrae lumbales).

Vad kan hända om hjärnan eller ryggmärgen skadas?

Vid skada i ryggmärgen hindras nervimpulserna att passera både till och från hjärnan. Vid en komplett ryggmärgsskada försvinner alla neurologiska funktioner nedom skadenivån medan vissa neurologiska funktioner fortfarande kan fungera vid partiella skador.

Vad heter kotorna?

Ryggraden är ett viktigt stöd för vår kropp och utgörs av 24 kotor, staplade på varandra. De sju översta kallas halskotor, nedanför dem finns tolv bröstkotor och därefter fem ländryggskotor. I mitten av ryggkotorna går ryggmärgen i en kanal.

Vad heter ryggens delar?

När man tittar på ryggens anatomi delar man ofta upp ryggen i tre sektioner: halsrygg, bröstrygg, och ländrygg. Man kan även räkna in svanskotorna som en fjärde sektion, även om denna del anatomiskt hör till bäckenet. Var och en av dessa sektioner har en lätt krökning framåt eller bakåt.

Relaterade inlägg: