Vad kan man elda med i kamin?

Innehållsförteckning

Vad kan man elda med i kamin?

Vad kan man elda med i kamin?

Använd ved för att elda i din kamin Utgångspunkten är att använda ved. De flesta träslag fungerar bra och ger i princip lika mycket effekt per kilo ved. En generell tumregel är att lövved ger mer värme än barrved. Använd absolut inte impregnerat eller målat virke eller sopor, plast och motsvarande.

Hur mycket kan man elda i en täljstenskamin?

Elda inte mer ved än vad tillverkaren rekommenderar, vanligen maximalt 2–3 kilo ved per timme. Tumregeln är att låta elden vila lika länge som den har brunnit. Lokala eldstäder och skorstenar är inte konstruerade för konstant eldning.

Hur gör man upp eld i kamin?

Så här eldar du bäst: Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

Hur mycket får man elda i en braskamin?

Se till att brasan alltid får tillräckligt med syre. Elda inte mer ved än vad tillverkaren rekommenderar vilket normalt är max 2–3 kg ved/timme. Låt alltid veden ligga inomhus minst ett dygn innan den eldas.

Hur gör man eld i öppen spis?

Så här eldar du bäst: Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

Hur mycket kan man elda i vedspis?

Annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, helst 15–20 % fukthalt. Vid normal eldning är cirka 1,5–2 kg ved/timme en lämplig vedmängd. 1 kg björkved ger cirka 4 kW effekt.

Relaterade inlägg: