Vad får man köra med de körkort?

Innehållsförteckning

Vad får man köra med de körkort?

Vad får man köra med de körkort?

B

  • Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton, och. en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg. ...
  • Terrängvagn.
  • Motorredskap klass I (motorredskap som är gjorda för hastigheter över 30 km/tim)
  • Trehjulig motorcykel.
  • Fyrhjulig motorcykel.

Får man köra bil om man är döv?

För körkort för buss och för taxiförarlegitimation måste du dock kunna kommunicera med dina passa gerare men för övriga behörigheter är nedsatt hörsel eller dövhet inte något hinder. ... Du kan ha körkort trots din funktionsnedsättning om du kan köra fordonet på ett trafiksäkert sätt.

Får man köra EU moped med vanligt körkort?

Ja, det får du. Med B-körkort får du köra moped, både klass 1 och klass 2.

Får man köra bil om man har hörselskada?

Ja, det gör det faktiskt. Som hörselskadad eller döv har man delvis eller helt förlorat ett sinne. ... Känsel och syn är sinnen som kan förstärkas på en person som är hörselskadad eller döv och det gör att det är fullt möjligt att köra bil.

Relaterade inlägg: