Vad vill Jehovas vittne?

Innehållsförteckning

Vad vill Jehovas vittne?

Vad vill Jehovas vittne?

Vad tror de på? ... Jehovas vittnen tror på en monoteistisk Gud, inte på en treenig. De ber därför inte till Jesus eller tror att han är samma som fadern, utan ber endast och direkt till fadern, så som sonen Jesus undervisade om på jorden när han sa "det är endast fadern du ska tillägna helig tjänst".

Vad kostar det att vara med i Jehovas Vittnen?

Jehovas vittnen betalar inga löner, varken till de som knackar dörr eller jobbar som äldstebröder, motsvarigheten till präster. Verksamheten finaniseras genom frivilliga bidrag, dels allmänna dels för litteraturen.

Får Jehovas Vittnen äta gris?

Svaret är nej. Eftersom grisen till sin natur är ett synnerligen renligt djur som avskyr varje form av ”svineri” duger detta inte som förklaring till förbudet, har en tämligen enig skara historiker slagit fast.

Var begravs Jehovas Vittnen?

Begravningen hålls i Rikets sal, i ett kyrkogårdskapell utan religiösa symboler eller vid graven. Ceremonin sker enligt Jehovas vittnens ordning med sång, bön, tal och musik. Begravningen leds av någon ur församlingen, gärna någon nära vän som kan berätta om den avlidna på ett personligt sätt.

Hur ser Jehovas vittnen på sig själva?

Man betraktar det som står i Bibeln som sant och använder sig av sin egen bibelöversättning, Nya världens bibelöversättning. Jehovas vittnen beskriver sina bibelstudier som forskning, men eftersom de individuella vittnena inte själva tolkar Bibeln i lärofrågor har de en homogen tro.

Hur spred sig Jehovas vittnen?

Den första boken, Vakttornet som utropar Jehovas rike, kom ut 1876. 1879 började han ge ut tidningen Zion´s Watch Tower, idag känd som Watchtower (Vakttornet). Med tidningarna spreds Russells tro och åsikter över världen, och grupper bildades på olika orter.

Hur är det att leva i Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen betalar skatt och följer landets lagar men de gör inte någon värnplikt och tar inte del i någon politisk verksamhet. De tar avstånd från de kristna högtider som de anser ha blandats upp med obibliska sedvänjor. Man firar exempelvis inte nationaldag, födelsedagar, jul, påsk, pingst, midsommar eller nyår.

Hur är det att leva som Jehovas vittnen?

Alla Jehovas vittnen är förkunnare, dvs. att de är skyldiga att sprida sin tro vidare till andra människor. Vid vissa församlingsmöten får vittnena lära sig hur de på bästa sätt kan sprida sitt budskap. ... Men Gud styr inte varje enskild persons liv utan det är upp till varje människa att leva så som bibeln lär.

Är det farligt att äta griskött?

Livsmedelverket avråder helt från att äta otillagat griskött. Orsaken till risken med otillagat griskött, är en bakterie som förekommer hos grisar, yersinia eneterocolitica. Grisarna kan ha bakterien i kroppen utan att själva bli sjuka. Därför bör griskött bör serveras tillagat till innertemperatur 70°.

Vad räknas som Blodmat?

Blodmat är en del av den traditionella, nordiska och centraleuropeiska husmanskosten. Vi har t ex svartsoppa, blodpudding, blodkorv, blodpalt och paltbröd. I stora delar av Finland förekommer blodplättar och blodbröd. Tammerfors är känt för sin svartkorv.

Relaterade inlägg: