Vad får man ställa i grovsoprum?

Innehållsförteckning

Vad får man ställa i grovsoprum?

Vad får man ställa i grovsoprum?

Grovsopor är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas som hushållssopor. Exempel på grovsopor: emballage. möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast.

Vad händer med grovsopor?

Det mesta av det som lämnas till återvinningscentralen eller lämnas på deponin (soptippen) kan återvinnas. Rent trä (utan färg eller impregnering) flisas och skickas till värmeverk för förbränning. Där återvinns energin och blir till el och värme.

Får man kasta soffa i grovsoprum?

Skräp som inte kan kastas ned i sopnedkastet måste kunna slängas på något ställe. ... Men allt som inte går ned i sopnedkastet hör inte hemma i grovsoprummet. Bara för att en bokhylla, en soffa, ett badkar eller en tv inte kan kastas ned i sopnedkastet får det inte slängas i grovsoprummet.

Vad får man slänga i metallåtervinning?

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla är viktiga. Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade) är exempel på metallförpackningar.

Vad får man slänga i soprum?

Vad får jag kasta i soprummet?

  • Hushållssopor.
  • Tidningar.
  • Pappersförpackningar.
  • Plastförpackningar.
  • Metallförpackningar.
  • Färgat glas.
  • Ofärgat glas.
  • Farligt avfall.

Var kan man kasta möbler?

Grovavfall är avfall som kan uppstå i ditt hushåll, men som inte är möjligt att slänga i din vanliga soptunna. Det kan vara till exempel trasiga möbler, husgeråd, cyklar och emballage. Grovavfall kan du lämna på återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen eller Gärstad.

Får man ta saker från soptippen?

Får man ta med eller köpa saker som har slängts på återvinningscentralerna? Nej, det är förbjudet att ta med sig eller köpa föremål från återvinningscentralerna. Detta eftersom den som slängt det har bestämt att det är ett avfall.

Relaterade inlägg: