Var får man köra med 30 kärra?

Innehållsförteckning

Var får man köra med 30 kärra?

Var får man köra med 30 kärra?

Om båtvagnen (släpet) är klassad som efterfordon gäller även följande regler: – Max 30 kilometer i timmen. – Du får inte köra på motorväg eller på motortrafikled. – En godkänd LGF-skylt måste finnas bak på släpkärran.

Hur registrerar man en båttrailer?

En båttransportvagn får klassas som efterfordon trots att den kan transportera gods, en båt. Om en båttransportvagn ska kunna betraktas som efterfordon får den inte ha någon fjädring. Den behöver inte vara registrerad, istället för registreringsskylt har man en LGF-skylt baktill som varnar för långsamtgående fordon.

Vad gäller för båttrailer?

För alla båttransportvagnar gäller: Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm. Lasten (båten) får inte vara bredare än 260 cm. Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 310 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap.

Vad händer om man kör för fort med 30 kärra?

Fick 2400:- totalt i böter. 1200:- för fortkörningen och 1200 för släpet har jag för mig. Jag körde min Vattenskoter från Göteborg till Stockholm på en oreggad 80-trailer = 30-trailer. Vart stoppad i Nyköping och polisen hade klockat mig i 93 km/h.

Hur mycket får man lasta på ett 30 släp?

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141.

Vad kostar det att registrera båttrailer?

Vad kostar det att besikta sitt släp?
KontrollbesiktningPris
Släpvagn (totalvikt 751-3500 kg)Pris från 499 kr
Släpvagn 3501-7000 kgPris från 1429 kr
Släpvagn 7001-16000 kgPris från 1869 kr
Släpvagn 16001 - kg, 0-2 axlarPris från 2199 kr

Hur tung släp får man dra?

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg.

Får man dra släpvagn på motorvägen?

Den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen för paketbilar, likbilar, servicebilar och husbilar försvinner. De ska följa de väg- eller områdesspecifika hastighetsbegränsningarna på samma sätt som personbilar. En personbil eller paketbil som drar en lätt släpvagn (O1) får köra i högst 100 km/h.

Relaterade inlägg: