Vad kan jag bli som socionom?

Innehållsförteckning

Vad kan jag bli som socionom?

Vad kan jag bli som socionom?

Om du är intresserad av samhället, sociala frågor och vill arbeta för att människor ska få det bättre kanske socionomyrket passar dig. Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra perioder av deras liv.

Vad kan man jobba med inom socialen?

Det vanligaste yrket som nyutexaminerade socionomer är verksamma inom är Socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten - i första hand med utredningar om socialbidrag, familjeärenden, barn och ungdomar eller missbrukare. Socialsekreteraren kan även arbeta förebyggande med olika typer av stödinsatser.

Hur mycket tjänar man som socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Vilka ämnen läser man på socionomprogrammet?

Programöversikt

  • Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp (kurskod SUARB1) ...
  • Socialt arbete 3: Forskningsmetoder, 30 hp. ...
  • Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp (grundnivå) Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - Perspektiv och färdigheter, 7,5 hp (grundnivå)

Vad gör en enhetschef inom LSS?

Enhetschefer inom den sociala omsorgen leder och planerar verksamheten vid olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. Som enhetschef ansvarar man för att brukarna har det bra och att de får den omvårdnad de behöver. Chefen följer upp och utvärderar de vårdinsatser som görs.

Vem kan jobba som socialsekreterare?

Men det finns även exempel på att personer med en annan högskoleutbildning, exempelvis med fil. kand i socialt arbete får anställning som socialsekreterare. Grundläggande gymnasial utbildning finns bl a på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Humanistiska programmet.

Är det svårt att läsa till socionom?

Socionomutbildningen är en populär utbildning som är väldigt svår att komma in på. ... I Linköping där jag bor krävdes det 19.1 i betygssnitt förra året för att ens kunna komma in så det är knappast en utbildning för korkade personer.

Hur många poäng är socionom?

Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp är avslutade.

Relaterade inlägg: