Vad lär man sig i lågstadiet?

Innehållsförteckning

Vad lär man sig i lågstadiet?

Vad lär man sig i lågstadiet?

Vad är det då som eleverna ska lära sig under de nio åren i grundskolan? Jo, det viktigaste av allt är förstås att barnen lär sig att läsa, skriva och räkna, det vill säga de basfärdigheter som vi behöver behärska för att fungera väl i samhället. Svenska är skolans mest omfattande och kanske viktigaste ämne.

Vad tar man upp i läroplanens avsnitt om mål och riktlinjer?

I Läroplanens ”Övergripande mål och riktlinjer” presenteras ”de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan” (Lgr 11, s. 12).

Vad betyder det att skolan ska vara allsidig?

Saklighet och allsidighet Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

Vad lär man sig i högstadiet?

En grundskola, primärskola eller primärutbildning är den skolformen där elever lär sig grundläggande kunskaper, bland annat läsande, räknelära och orienteringsämnen. Elevernas ålder, läroplan och antal skolår varierar mellan olika länder, men vanligen börjar barn i grundskolan mellan fem och sju års ålder.

Vad ska elever kunna i åk 1?

Kunskapskrav åk 1 Sedan 1 juli 2016 gäller ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan. “Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Relaterade inlägg: