Vad ska slängas i pappersåtervinning?

Innehållsförteckning

Vad ska slängas i pappersåtervinning?

Vad ska slängas i pappersåtervinning?

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

Vad får man slänga i glasåtervinning?

Glasinsamlingen gäller enbart förpackningar och inte andra glasprodukter som dricksglas, fönsterglas, prydnadssaker och lampor. Om du har ett obrukbart dricksglas kan du slänga det i den vanliga soppåsen, större föremål och fönster- och spegelglas ska du lämna på återvinningscentralen.

Hur sorterar man blister?

Tablettkarta (blister) Grundregeln är att du ska sortera enligt det material som en förpackning består av till största del. De flesta tablettkartor består till största del av plast och en mindre del metall = släng den som mjukplast. Materialen separeras i återvinningsprocessen.

Vad händer med tidningar?

Gamla tidningar blir nya tidningar På sorteringsanläggningarna grovsorteras det som inte är tidningar bort innan de skickas vidare till ett pappersbruk. Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa. Pappersmassan formeras sedan till nytt papper i pappersmaskinen.

Relaterade inlägg: