Vad ska man tänka på vid benskörhet?

Innehållsförteckning

Vad ska man tänka på vid benskörhet?

Vad ska man tänka på vid benskörhet?

Fysisk aktivitet minskar risken för benskörhet. Det förbättrar skelettet, muskelstyrkan, koordinationsförmågan och balansen. Det minskar även risken för fall och benbrott. Du kan välja det du trivs bäst med, men det är viktigt med en form av träning som belastar skelettet, helst ett par gånger i veckan.

Vad tar man mot benskörhet?

Vid risk för fall i hemmet bör förebyggande åtgärder genomföras. Förstahandsval vid läkemedelsbehandling av osteoporos är bisfosfonater, zoledronsyra för infusion eller alendronat/risedronat peroralt. Effekten av bisfosfonater kvarstår lång tid efter utsättandet.

Vad ska man äta för att förebygga benskörhet?

Mejeriprodukter innehåller kalcium som är lätt för kroppen att ta till sig och är även rika på protein och spårämnen som är bra för benhälsan. Fisk med mjuka ben, som sardiner och lax är också bra kalciumkällor, liksom grönsaker som broccoli, grönkål och bok choy, och nötter, apelsiner, aprikoser och torkade fikon.

Vilka frakturer är vanliga vid osteoporos?

Det är först när frakturen uppstår som tillståndet blir manifest. Till de vanligaste frakturerna hör kotkompressioner, höftfrakturer samt handledsfrakturer.

Vilka mediciner kan ge benskörhet?

Benskörhet kan också uppkomma på grund av långvarig användning av vissa läkemedel, till exempel kortisontabletter, cellgiftsbehandling, sköldkörtelhormon och läkemedel mot epilepsi.

Vilka ämnen är viktiga för skelettet?

Vad är då själva skelettet gjort av? Mest är det benvävnad. Benvävnaden består av två saker: kollagen, ett segt ämne som också finns i bland annat hud och naglar. Och mineraler, främst kalcium och fosfor.

Vad händer om man inte får i sig tillräckligt med kalcium?

Det som händer när man har brist på kalcium är att skelettets återväxt rubbas. Det behöver finnas en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning för att det ska fungera optimalt. När balansen rubbas till följd av kalciumbrist kan det leda till olika symtom och sjukdomar. Benskörhet (osteoporos) är den mest förekommande.

Relaterade inlägg: