Vad får inte slängas i matavfall?

Innehållsförteckning

Vad får inte slängas i matavfall?

Vad får inte slängas i matavfall?

Det är skillnad på biogas och kompost Det är skillnad på att sortera för biogas och att sortera för kompost. Att något är biologiskt nedbrytbart betyder inte alltid att det går att göra biogas av det. Därför får du inte lägga exempelvis blomjord, trä eller trädgårdsavfall i det bruna kärlet.

Vad ska slängas i bruna påsen?

Avfall till den bruna soptunnan I det bruna sopkärlet får enbart användas till matavfall och här slänger du dina matrester. Matavfallet ska vara förpackat i en papperspåse. Använd den lilla hyllan i det bruna kärlet för att påsen med matavfallet inte ska frysa fast i botten på sopkärlet.

Vad kan man göra av matavfall?

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Matavfall ska du sortera ut och lägga i godkända matavfallspåsar från NSR. Av matavfallet blir det biogas och biogödsel.

Vad är ofärgat hushållspapper?

Vitt, blekt eller oblekt hushållspapper är vanligt, men det finns även många papper med olika mönstertryck. Papperet kan vara helt slätt eller ha en präglad struktur som ska förbättra papperets uppsugningsförmåga.

Vart hamnar matavfallet?

Matavfall inkluderar både oundvikligt matavfall, som till exempel skal, ben och kaffesump, och onödigt matavfall, som matrester och oöppnade matförpackningar. ... Matavfall slängs både tillsammans med annat avfall i restavfallet (soppåsen) och hälls ut i avloppet.

Vad händer med matavfall Göteborg?

Sortera ut matavfall Gör du det, gör vi biogas och biogödsel av matavfallet och du är med och bidrar till det naturliga kretsloppet. Lägg aldrig matavfallspåsen i en plastpåse.

Vad händer med bruna påsen?

Bruna påsen i både villor och hyreshus Påsarna med ditt matavfall körs till behandling. Där omvandlas matresterna till biogas för fordon och till biogödsel som ersätter konstgödsel. Bor du i villa och inte sorterar ut ditt matavfall kan du ändra ditt abonnemang här.

Vad slänga i matavfall?

Regeln är enkel: I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga soppåsen eller läggs i förpackningsinsamlingen. Plast förstör rötningen så att vi inte får ut biogas och biogödsel. Den kan dessutom hamna i jorden på ekologiska jordbruk.

Relaterade inlägg: