Får man renovera själv?

Innehållsförteckning

Får man renovera själv?

Får man renovera själv?

Om du ska renovera själv är det viktigt att du har goda kunskaper om och följer de branschregler som gäller – annars finns det risk att försäkringen inte gäller vid en eventuell skada. Om du gör renoveringen själv måste vissa jobb som rör el alltid utföras av en behörig elektriker.

Hur mycket kostar det att renovera ett hus helt själv?

Denna artikel kommer behandla kostnadsaspekten av en så kallad ”totalrenovering” (när allt ska göras om i bostaden). Det korta svaret är att en totalrenovering kostar någonstans mellan 8 000–14 000 kr per kvm. Till det tillkommer inredning och sakvaror som köksskåp, vitvaror, kakel och klinker.

Kan du renovera badrum själv?

Den som vill bygga sitt badrum själv kan lugnt välja en av branschreglerna, GVKs ”Säkra våtrum” eller ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)”. Försäkringsbolagen jämställer de två branschreglerna och menar att huvudsaken är att du har följt en av dem och därmed utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt.

Kan man renovera badrummet själv?

Är det OK och tillåtet? Om arbetena utförs fackmässigt och tekniskt följer gällande branschregler finns det ingen "lagstiftning" som förbjuder att våtrumsarbetena utförs av en privatperson utan formell behörighet och kompetens. Däremot rekommenderas starkt att anlita ett GVK-auktoriserat företag.

Kan man renovera ett hus själv?

Att renovera ett hus själv brukar innebära en mycket stor besparing. Är man noggrann och tar sig tid att läsa på innan man ger sig i kast med ett moment klarar man mer än man kanske tror. ... Oavsett vilka material det handlar om kan man renovera golv, väggar och tak och ge dem den finish man önskar.

Relaterade inlägg: