Vad får man lägga ut på åtel?

Innehållsförteckning

Vad får man lägga ut på åtel?

Vad får man lägga ut på åtel?

Åtling, det vill säga att lägga ut mat för att locka djur till en viss plats, är helt avgörande om man vill ha möjlighet att med stor sannolikhet se vilda rovdjur på nära håll. Åtlar kan bestå av viltkött eller fisk. Även äpplen och melass, havre, honung och surströmming lockar björn.

Får man skjuta hjort på åtel?

Ja, för att hålla vilda djur i hägn krävs tillstånd från Länsstyrelsen. De vilt som får hållas hägnade är hjortdjur, vildsvin, mufflon, hare, fasan, rapphöna och gräsand.

Är åtel vid jakt?

Jakt med hjälp av åtel bedrivs främst som vakjakt och där jägaren oftast sitter i en koja, gömsle eller jakttorn. Vilt som jagas på detta sätt är främst vildsvin och räv. Vid vildsvinsjakt åtlar man oftast med olika slags vegetabilisk föda och vid rävjakt utgörs åteln av animalisk föda.

Vad räknas som åtel?

Åtel är föda som har placerats ut av människor för att locka eller göda vilt. En äldre benämning var luder. Syftet med att placera ut en åtel kan vara för att bedriva jakt, men termen åtel används även för stödutfodring av rovdjur, och har då använts främst för att främja bestånd av rovfåglar.

Hur får man vildsvin till åteln?

Vildsvin är dessutom läraktiga djur och kan börja komma till åteln i samband med att de hör spridaren gå igång. En stor, fastkedjad plastdunk med små hål där fodret spiller ut när vildsvinen välter dunken fungerar också. Fodret. Vildsvinen ska lockas till åtelplatsen där de ska uppehålla sig så länge som möjligt.

Hur nära gränsen får man Åtla?

Avstånd till granne eller väg. Undvik att åtel eller utfodring ligger för nära jaktgräns, allmän väg eller skadekänslig gröda. Riktlinjen är att inte utfodra närmare jaktgräns än 200 meter, såvida inte överenskommelse träffats om annat! Observera bestämmelsen i Jaktlagen om olovligt lockande av vilt!

Vilka djur får man skjuta på åtel?

Runtom i världen bedrivs det åteljakt på flera typer av vilt. I Sverige bedrivs åteljakten först och främst på vildsvin och räv. Åteljakten kan även förekomma på mindre typer av vilt som kråka och mink.

Får man Åtla rådjur?

”Utan lov är det inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde (…). Det är inte heller tillåtet att utan lov locka vilt från någon annans jaktområde genom utfodring eller på något annat sätt.”

Vilka djur får man Åtla?

Runtom i världen bedrivs det åteljakt på flera typer av vilt. I Sverige bedrivs åteljakten först och främst på vildsvin och räv. Åteljakten kan även förekomma på mindre typer av vilt som kråka och mink.

Får man Åtla björn?

Regler för åteljakt på björn Åteljakt på björn är endast tillåten vid platser som iordningställts i enlighet med villkoren för åteljakt. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel är inte tillåtet. En person ska vara ansvarig för varje åtel. ... En åtel får bara anläggas efter markägarens tillstånd.

Relaterade inlägg: