Vad får man inte slänga i restavfall?

Innehållsförteckning

Vad får man inte slänga i restavfall?

Vad får man inte slänga i restavfall?

Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. Det är alltså det som blir kvar när du har sorterat ut farligt avfall, elektronikavfall, läkemedel, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Vad gör man med restavfall?

Restavfall, eller hushållssopor som det i folkmun kallas, är primärt det avfall som kommer från privata hushåll. Mycket av restavfallet går i regel att sortera ut för återvinning och matavfallsåtervinning men det som fortfarande blir över som t ex kattsand, blöjor och tandborstar går till förbränning.

Relaterade inlägg: