Vad händer om du blir arbetslös?

Innehållsförteckning

Vad händer om du blir arbetslös?

Vad händer om du blir arbetslös?

För att du ska ha rätt att få a-kassa måste du räknas som arbetslös. Du måste med andra ord vilja ha ett arbete för att kunna kvittera ut arbetslöshetsersättning. ... Du ska även befinna dig i Sverige så att du kan börja arbeta om du får ett nytt jobb.

Kan man sjukskriva sig om man är arbetslös?

Sjukanmälan för arbetslösa En person som är arbetslös kan ha rätt till sjukpenning redan från början av sjukperioden. Hen ska sjukanmäla sig första sjukdagen via Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Där ska hen också ange i vilken omfattning hen inte kan arbeta på grund av sin sjukdom.

Vad innebär det att bli arbetslös?

Arbetslöshet är när en person inte har ett arbete och samtidigt ägnar sig åt aktivt jobbsökande. ... Att vara i arbetskraften innebär att man antingen är arbetslös eller sysselsatt.

Relaterade inlägg: