Vad får man slänga i wellpapp?

Innehållsförteckning

Vad får man slänga i wellpapp?

Vad får man slänga i wellpapp?

Pappersförpackningar är förpackningar som fling-, juice-, mjölk- och yogurtkartonger. Wellpapp och pappersförpackningar lämnas på närmaste miljöstation eller läggs i behållare som finns utsatt på institutionen. Ta bort tejp och annat fastklistrat på wellpappen om möjligt.

Vad händer med pappersförpackningar?

Papper blir papper blir papper Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir genom återvinningen till nya förpackningar, till exempel pizzakartonger eller pastapaket. När fibrerna sedan är utslitna är de fortfarande ett värdefullt bränsle.

Vart slänga kartong?

Med pappersförpackningar avser vi förpackningar av papper, kartong och wellpapp. Vid källsortering samlas alla dessa förpackningar i samma behållare på din miljöstation. Papperskassen som du burit pappersförpackningar i kan du också återvinna i denna behållare.

Får man slänga wellpapp i brännbart?

som privatperson lämnar du din kartong och wellpapp bland pappersförpackningar på närmsta återvinningsstation (ÅVS).

Vad är skillnaden mellan wellpapp och kartong?

Skillnadenpapp, kartong och wellpapp Wellpapp är ett förpackningsmaterial med ett ytterskikt gjort av papper med ett eller flera vågiga mellanskikt. Papp och kartong är ett tjockt och styvt förpackningsmaterial av papper som inte har något vågigt mellanskikt.

Relaterade inlägg: