Vad får man lägga ut på Internet?

Innehållsförteckning

Vad får man lägga ut på Internet?

Vad får man lägga ut på Internet?

Yttrandefrihet, att du får ha en åsikt och sprida den, skyddas i Sveriges grundlag. Den lagen ger människor rätt att uttrycka sig på de sätt som de vill. Men det betyder inte att du får skriva vad som helst. Särskilt inte om och till andra personer.

Är det olagligt att hänga ut någon på nätet?

Den innebär att det kan vara brottsligt att peka ut någon som brottslig eller lämna en annan uppgit som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. För förtal kan man dömas till böter. För grovt förtal kan man dömas för fängelse upp till två år (5 kap. 2 § BrB).

Vad får du inte skriva eller göra på nätet?

Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund. Så kallat näthat är förbjudet om det tar formen av hot, ärekränkning eller förtal, men till största delen är det faktiskt lagligt.

Vad kan man göra om man blir kränkt på nätet?

Det kan vara svårt att själv veta om det som hänt är ett brott. Då kan man kontakta polisen och fråga dem eller anmäla för säkerhets skull. Om någon skrivit något elakt om en kan man be dem, på ett trevligt sätt, att ta bort det.

Vilket är det grövsta brott jag kan begå genom att publicera något på nätet?

Skulle någon besökare göra sig skyldig till uppvigling eller hets mot folkgrupp, publicera barnpornografi eller bilder/filmer som utgör olaga våldsskildring måste den ansvarige för webbplatsen så snart som möjligt ta bort det olagliga.

Är det olagligt att outa någon?

Att bli outad Du som homo-, trans- bisexuell och queer har rätt att själv bestämma över vem som känner till din sexualitet eller identitet. Att outa någon utan samtycke eller att hota att göra det är en vanlig form av näthat. Outing kan göras till exempel till dina föräldrar, släktingar eller arbetsplats.

Får man skriva vad som helst på sociala medier?

Yttrandefriheten skyddar medborgarnas rätt att uttrycka sina åsikter offentligt. Samma regler som gäller i verkligheten gäller även på nätet och i sociala medier. Vidare innebär yttrandefriheten en frihet att fritt uttrycka sina åsikter, tankar och känslor utan någon censur, begränsning eller någon typ av bestraffning.

Vad gör jag om jag ser att någon behandlas illa?

Om någon annan blir mobbad

  1. När någon har det jobbigt. Det går inte att veta säkert hur någon annan mår. ...
  2. Visa att du bryr dig. ...
  3. Försök att säga ifrån om du vågar. ...
  4. Be någon stoppa mobbningen. ...
  5. Be om råd om du inte vet vad du ska göra.

Relaterade inlägg: