Vad räknas in i SGI?

Innehållsförteckning

Vad räknas in i SGI?

Vad räknas in i SGI?

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar.

Hur många månader beräknas SGI på?

Med hänsyn till att det räcker att inkomsterna ska antas vara i sex månader för att vara SGI-grundande är det rimligt att endast beakta inkomster inom en period på sex månader vid beräkning av årsinkomsten. Även om SGI är en framtida inkomst av eget arbete är det viktigt att minska risken för spekulation.

När har man rätt till SGI?

Din SGI kan påverkas om du börjar studera. Om du studerar utan studiemedel kan du i vissa fall förlora din SGI. Din sjuk- och föräldrapenning kan därför försämras om du studerar utan studiemedel. Du får normalt behålla din SGI om du läser på minst halvtid på en utbildning som ger rätt till studiemedel.

Hur räknar man ut sin årsinkomst till Försäkringskassan?

Årsinkomsten kan vara högre än din SGI. Det beror på att det finns ett tak för hur hög årsinkomst som räknas med i din SGI. Det du har tjänat över taket räknas inte med i din SGI. Du räknar ut din årsinkomst genom att multiplicera din månadslön med 12, eller din timlön med antalet timmar du arbetar på ett år.

Hur påverkas SGI av arbetslöshet?

Blir du arbetslös är din SGI skyddad i tre månader från att du blir utan arbete. Därefter skyddar du din SGI genom att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. Du måste också aktivt söka arbete och ha möjlighet att arbeta i samma omfattning som din SGI är baserad på.

Hur räknar man ut SGI Försäkringskassan?

Hur gör jag för att beräkna SGI? Hur hög din SGI är beror på din årsinkomst från arbete. Om du tjänar mindre än 341 200 kronor om året blir din SGI lika hög som din årsinkomst. Om du tjänar mer än 341 200 kronor om året blir din SGI 341 200 kronor.

Hur länge är SGI skyddad vid arbetslöshet?

Blir du arbetslös är din SGI skyddad i tre månader från att du blir utan arbete. Därefter skyddar du din SGI genom att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. Du måste också aktivt söka arbete och ha möjlighet att arbeta i samma omfattning som din SGI är baserad på.

Är studiemedel sjukpenninggrundande?

Regeln ovan stadgar att man erhåller SGI-skydd endast under förutsättningen att man uppbär studiestöd. Det innebär att du måste ta ut studiemedel för att få din SGI skyddad under studietiden, om du nu inte skulle studera på Universitet/Högskola på halvtid enligt paragrafen.

Vad gör att man förlorar SGI?

Ett sätt att behålla sin sjukpenningsgrundande inkomst intakt är att, om möjligt, ta ut föräldrapenning under tiden du inte jobbar. Exempelvis att du jobbar 75 procent och tar ut 25 procent föräldraledighet. En av fallgroparna där du kan förlora din SGI är om du börjar plugga.

Relaterade inlägg: