Hur förklarar man adhd?

Innehållsförteckning

Hur förklarar man adhd?

Hur förklarar man adhd?

Vid adhd kan man ha svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll eller att reglera aktivitetsnivån. Det kan leda till svårigheter inom flera livsområden, som stör eller försämrar kvaliteten i funktionsförmågan socialt, i skolan eller i arbete.

Kan man ärva adhd?

Genetisk känslighet för ADHD styrs av många små gener som var och en bidrar med en liten effekt. Än så länge verkar gener från båda könen vara viktiga, ett så kallat polygenetiskt arv. Men vi vet att rökning kan påverka ärftligheten eller generna för ADHD. Vissa gener aktiveras av rökningen.

Vad får man inte göra när man har adhd?

Begränsningar vid diagnos Vid diagnosen ADHD/ADD krävs läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Detta eftersom gruppen ”personer med ADHD/ADD” har något större risk att drabbas av riskabelt bruk av alkohol, narkotika och läkemedel, vilket kan vara en fara i trafiken.

Vilka drabbas av adhd?

Adhd är vanligt hos barn och ungdomar. Drygt 5 procent av barnen i skolåldern uppskattas ha adhd. Många har kvar symtomen som vuxna men lär sig att hantera svårigheterna. Flickor och pojkar med adhd har liknande grund- problem och lika stora funktionsnedsättningar.

Hur märks det att man har adhd?

Ibland är du rastlös och tycker det är jobbigt att sitta stilla. Ibland känner du dig helt slut och orkar knappt röra dig. Du är impulsiv, alltså gör eller säger saker direkt utan att tänka efter. Du har många tankar i huvudet på samma gång, och har svårt att få ordning på dem.

Hur yttrar sig adhd?

De flesta personer med adhd brukar brottas med uppmärksamhetssvårigheter eller koncentrations- svårigheter även i vuxen ålder. Man får inte saker ordentligt gjorda på jobbet, har svårt att fokusera på sina uppgifter och orkar inte lyssna aktivt på andra människor.

Hur stor chans är det att få adhd?

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och omfattar ungefär 5 procent av befolkningen. Oftast har man kvar sina adhd-symtom genom hela livet men det kan se väldigt olika ut för olika personer. – Alla med adhd är olika. Det är viktigt att anpassa stöd och behandling efter individens unika behov.

Varför adhd utredning?

En diagnostisk utredning för adhd är aktuell om en vuxen person har stora koncentrationssvårigheter och andra symtom som kan förknippas med adhd och som skapar allvarliga problem i vardagen.

Hur kan adhd yttra sig?

De flesta personer med adhd brukar brottas med uppmärksamhetssvårigheter eller koncentrations- svårigheter även i vuxen ålder. Man får inte saker ordentligt gjorda på jobbet, har svårt att fokusera på sina uppgifter och orkar inte lyssna aktivt på andra människor.

Vad är svår adhd?

Om du har adhd så kan du ha svårt att koncentrera dig och fokusera på en uppgift. Du kan också vara överaktiv och ha svårt att kontrollera dina impulser. För att få diagnosen adhd ska dessa symtom vara så svåra att de påverkar din vardag i minst två olika miljöer, till exempel både hemma och i skolan eller på arbetet.

Relaterade inlägg: