Var går gränsen för växelvis boende?

Innehållsförteckning

Var går gränsen för växelvis boende?

Var går gränsen för växelvis boende?

Som utgångspunkt brukar man säga att växelvist boende föreligger när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar, det behöver alltså inte handla om exakt 50% lika. Enligt ex. Försäkringskassans riktlinjer föreligger växelvist boende om barnet bor minst 12 dagar hos den ena föräldern.

Varför betala underhåll vid växelvis boende?

Bestämmelsen kan enligt praxis tillämpas vid växelvis boende. Det innebär att om någon av föräldrarna har bättre ekonomi kan det medföra att den andra föräldern ska betala underhåll. Detta för att barnet ska ha rätt till samma standard hos båda föräldrarna.

Hur många dagar för att slippa underhåll?

Avdrag för umgänge med barnet Därför kan du som haft ditt barn hos dig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, eller under en kalendermånad minst sex hela dygn enligt föräldrabalken få göra avdrag på underhållsbidraget. Avdraget är 1/40 av det månatliga underhållsbidraget för varje helt dygn.

Hur mår barn av växelvis boende?

Studien från 2017/2018 visar att 3-5-åringar i växelvis boende har mindre psykiska problem än de som bor mest eller enbart hos en förälder efter en separation. Tidigare studier har visat att skolbarn och tonåringar mår bra i växelvis boende.

Kan man undvika att betala underhåll?

Om du och ditt barn inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om du inte kan betala kan ditt barn ansöka om förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan. Du ska sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan.

Relaterade inlägg: