Hur snabbt får ett långsamtgående fordon köra?

Innehållsförteckning

Hur snabbt får ett långsamtgående fordon köra?

Hur snabbt får ett långsamtgående fordon köra?

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

Får man ha kapad LGF-skylt?

A-traktorn ska vara försedd med en registreringsskylt framtill som ska vara väl synlig samt väl synlig skylt baktill som talar om att det är ett långsamtgående fordon (en så kallad LGF-skylt). Skylten får inte modifieras eller kapas på något sätt.

Vilka fordon ska ha en LGF-skylt?

Långsamtgående fordon, LGF, är fordon vars högsta tillåtna hastighet är 45 km/h, till exempel traktorer, motorredskap, mopedbilar, vissa släpfordon och fordon som bogserar.

Vem får köra LGF fordon?

Får köras på allmän väg av förare med körkort eller traktorkort. Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). Trafikförsäkring och registrering kan krävas beroende på hur den används. En fyrhjuling som motorredskap.

Får långsamtgående fordon köra på motortrafikled?

Vid framförande på allmän väg ska långsamtgående fordon ha LGF-skylt baktill. De får inte framföras på motorväg, motortrafikled och på vissa vägsträckningar som särskilt markerats för detta. De senare vägarna är ofta starkt trafikerade vägar där det finns bra alternativ för LGF-fordon.

Relaterade inlägg: