Vad gör bina i Insektshotellet?

Innehållsförteckning

Vad gör bina i Insektshotellet?

Vad gör bina i Insektshotellet?

Oftast när man pratar om insektshotell så menar man något som vi människor gjort och som kan bli ett hem där insekter kan lägga ägg och föda upp sina larver. Framförallt brukar man göra insektshotell till olika steklar, till exempel solitärbin och humlor. Dessa insekter är enormt viktiga för pollinationen.

Varför behövs bihotell?

Varför det behövs fler bihotell. Man kan hjälpa de vilda bina genom att bygga ett bihotell, fixa en äng, välja ekologiskt i affären eller plantera bivänliga blommor. I Sverige är en tredjedel av de 270 arterna av vilda bin på väg att försvinna.

Är Bihotell bra?

"Insektshotell" kontra "bihotell/stekelhotell" Behovet av att bidra med extra skrymslen och den ev. nyttan av detta är ytterst begränsad eller saknas helt. Man ser därför i regel inte heller några insekter som utnyttjar dessa. De kan mer betraktas som konstfulla och intressanta installationer.

Relaterade inlägg: