Har jag ångerrätt om jag skriver på ett hyreskontrakt?

Innehållsförteckning

Har jag ångerrätt om jag skriver på ett hyreskontrakt?

Har jag ångerrätt om jag skriver på ett hyreskontrakt?

Hyresavtal som gäller för obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (jordabalken 12 kap 2 §). Någon ångerrätt finns inte. Det finns ingen ångerrätt vid ingående av hyreskontrakt. Du måste därmed säga upp det aktuella hyreskontraktet för att det ska upphöra att gälla.

Hur säger man upp ett hyreskontrakt?

Skriftlig uppsägning Uppsägningen ska göras skriftligt. Du kan säga upp ditt kontrakt muntligt om hyresvärden sedan bekräftar uppsägningen skriftligen, men vi rekommenderar alltid skriftlig uppsägning. Tidpunkten Se till att du säger upp ditt hyreskontrakt i god tid, senast innan den sista i månaden.

Kan man bryta ett hyreskontrakt innan inflytt?

Som hyresgäst har man alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, om inte kortare uppsägningstid finns avtalad (se här). Detta även om tillträde ej skett. Det går alltså att säga upp avtalet innan inflytt. För att undgå att behöva betala hyra måste uppsägningstiden löpt ut innan inflytt.

Vad händer om man bryter ett hyreskontrakt?

När en hyresgäst inte fullgör sina skyldigheter gentemot hyresvärden är det främst två påföljder som kommer i fråga, skadestånd och förverkande av hyresrätten. Vid förverkande sägs hyresgästen upp för omedelbar avflyttning utan någon rätt till eventuellt skadestånd.

Relaterade inlägg: