Hur fungerar det att vara munk för en buddhistisk pojke?

Innehållsförteckning

Hur fungerar det att vara munk för en buddhistisk pojke?

Hur fungerar det att vara munk för en buddhistisk pojke?

Under åtminstone några månader, gärna upp till ett år, är de anslutna till ett kloster och lever munkarnas enkla liv. ... Pojkarna får raka av håret och klä sig i den gula eller röda manteln. De får lära sig att avstå från olika saker och fostras i den buddhistiska traditionen och läran.

På vilket sätt påverkar buddhismen samhället?

Buddhismens påverkansamhället är inte fullt så stor som hinduismens. Men det finns fortfarande saker som religionen har förändrat. Till att börja med så finns det endel munkar inom buddhismen. Munkarna äger nästan ingenting och har mer eller mindre bara sina kläder och en skål att äta ur.

Vilka regler ska en munk följa?

Tuffast är kanske ändå att följa regeln om celibat, och leva i total sexuell avhållsamhet. En munk får inte vidröra eller beröras av kvinnor, inte vistas i enrum med en kvinna, inte heller får de motta något direkt från en kvinnas hand.

Hur tjänar munkar pengar?

Munkar får dock lön från klostren, men detta är sällan tillräckligt för att leva på. Yngre munkar får bo tillsammans med äldre munkar i deras hushåll, eftersom de yngre munkarna inte anses vara förmögna att ta hand om sig själva vid så tidig ålder.

Relaterade inlägg: