Vad är blodets pH?

Innehållsförteckning

Vad är blodets pH?

Vad är blodets pH?

Blodets proton-koncentration, alltså pH, är mellan 7,35 och 7,45 pH- enheter. Kroppen försöker upprätthålla detta värde genom noggrann justering som utförs av flera buffrande ämnen och pH-justeringssystem.

Vad händer om kroppen blir sur?

Försurning av kroppen anses också kunna orsaka eller förvärra trötthet och irritabilitet, högt blodtryck, muskelstelhet, benskörhet, olika typer av ledbesvär som gikt och reumatism, och påskynda kroppens åldrande. Och det blir ju ingen gladare av. Ett neutralt pH-värde ligger runt 7.

Hur blir blodet surt?

Syraförgiftning, ketoacidos, beror på en så grav insulinbrist att blodsockerkontrollen helt spårar ur. Bristen på insulin gör att en stor mängd ketonkroppar frisätts till blodet. pH-värdet sjunker och blodet blir surt.

Vad är syra bas balans?

Syra-bas-balansen (pH-värdet) är en av kroppens viktigaste jämvikter. För att hålla en god balans i kroppen behöver vi äta cirka 75 procent basbildande mat och max 25 procent syrabildande mat. Basbildande mat har ett pH-värde över 7,0 och höjer kroppens pH-värde när det bryts ned i matsmältningen.

Vad kan påverka pH?

Många processer påverkar pH i marken t. ex. nedbrytning organiskt material, vittring av primära mineral, katjonutbyte eller olika mikroorganismers aktivitet. Har man tillgång till pH värdet kan man dra vissa generella slutsatser om tillståndet i marken.

Hur vet man om man är sur i kroppen?

Om du ofta känner dig tung i kroppen, dras med huvudvärk, blir sjuk gång på gång eller bara är väldigt trött och orkeslös kan din kropp vara i obalans. PH-värdet betyder så mycket mer än man kan ana.

Hur hålls blodets pH konstant?

Detta är fallet då njurarna har reglerat pH värdet så blodet kan hållas konstant. Det är alltså inget värde som säger hur det ligger till i blodet. pH värdet i blodet mäts av fria vätejoner som kommer från kroppens celler vid cellandning (när cellen tar till sig syre mot koldioxid).

Hur får jag rätt pH-värde?

Genom att äta en mer basbildande kost och tillföra mer basiska mineraler kan man hjälpa kroppen till en bättre syra-basbalans och ett hälsosamt pH-värde. Under en övergångsfas där man misstänker att det finns mycket lagrad syra att driva ut kan man ta hjälp av ett tillskott som t. ex Basbalans för att göra en bas-kur.

Relaterade inlägg: