Var bor bromsen?

Innehållsförteckning

Var bor bromsen?

Var bor bromsen?

Bromsar trivs bäst nära vatten och där det finns kor och hästar. De brukar vara som besvärligast för både djur och människor under hög- och sensommaren. Speciellt under soliga varma dagar med hög luftfuktighet, till exempel efter ett regnväder.

Var bor Blinningar?

Blinningar gillar fukt. Larverna lever i vatten och de vuxna håller gärna till i närheten av vatten. Mer om blinningar och de andra blodsugande insekterna i familjen bromsar finns på sidan om bromsar.

Relaterade inlägg: