Vad gör Cementa i Skövde?

Innehållsförteckning

Vad gör Cementa i Skövde?

Vad gör Cementa i Skövde?

Vid Cementas anläggning i Skövde dygn tillverkar vi varje dygn 2 000 ton cement som används till allt från bostäder till infrastruktur. Här arbetar cirka 95 personer och vi sysselsätter även ett stort antal underentreprenörer och transportörer, totalt runt 350 personer.

Är Cementa svenskt?

År 1893 bildas Svenska Cementförsäljningsaktiebolaget Cementa för att samordna marknadsföringen mellan bolagen i Limhamn, Degerhamn och Visby. År 1928 fanns tio cementfabriker i Sverige. Idag återstår två. ... År 1999 blir tyska koncernen HeidelbergCement ny ägare till Cementas moderbolag Scancem och är så än idag.

Hur mycket cement tillverkas i Slite?

Om fabriken Cementen som vi tillverkar är grunden i det moderna samhällsbyggandet, i allt från bostäder till infrastruktur. Varje dygn tillverkas cirka 7 000 ton cement vid Slitefabriken vilket motsvarar en årsvolym på 2,5 miljoner ton.

Hur mycket cement exporteras?

Cementa vill prioritera svensk cementförsörjning. Det uppgav bolaget på en presskonferens som företaget höll på fredagen. Därför har de stoppat all export till Danmark och Baltikum. Det rör sig om cirka 300 000 ton av de sammanlagt 2,5 miljoner ton som fabriken i Slite producerar per år.

Vad innehåller Byggcement?

Byggcement är ett Portlandkalkstenscement som innehåller ca 87 % klinker och tillverkas i Skövde. Det har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten, t. ex. vid husbyggnad.

Varför ska Cementa läggas ner?

Cementa har brutit kalk i Slite i över 100 år. Till hösten kan fabriken på Gotland behöva läggas ner. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i förra veckan att inte pröva tillståndet för fortsatt kalkutvinning. ... Nu hotas byggen över hela landet – tre fjärdedelar av all cement som används i Sverige kommer från Slite.

Vem äger Cementa Gotland?

Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement.

Är Cementa statligt?

Staten behöll ett ägande i Cementa och kunde på det sättet både garantera att företaget skulle förbli svenskt (vilket ansågs vara mycket viktigt på 70-talet) och behålla en kontroll över prissättningen.

Hur mycket cement tillverkar Cementa?

Om Cementa Cementa har en årsproduktion på ca 2.8 miljoner ton cement i Sverige, varav 75 procent tillverkas i Slite. Av cementen Cementa tillverkar används sedan 80 procent på den inhemska marknaden i Sverige och 20 procent går på export i huvudsak till Baltikum och Danmark.

Vad bryts i Slite?

Sedan 1971 ingår Slite i Gotlands domsaga.

Relaterade inlägg: