Kan man säga upp någon utan anställningsavtal?

Innehållsförteckning

Kan man säga upp någon utan anställningsavtal?

Kan man säga upp någon utan anställningsavtal?

Om du och din arbetsgivare inte muntligt avtalat en uppsägningstid, har du en månads uppsägningstid om du väljer att säga upp dig. Om din arbetsgivare istället säger upp dig, varierar din uppsägningstid beroende på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren, men den kan aldrig vara mindre än en månad.

Hur lång uppsägningstid utan kollektivavtal?

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid, om du inte kommit överens om annan uppsägningstid i ditt anställningsavtal.

Måste jag skriva på uppsägning?

En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör. Under uppsägningstiden gäller särskilda regler. Läs mer om vad som gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Hur lång uppsägningstid vid egen uppsägning kommunal?

Inom Kommunals avtalsområden varierar uppsägningstiden mellan en, två eller tre månader. Generellt sett är uppsägningstiden inom kommuner och landsting tre månader, men vissa grupper har en månads uppsägningstid.

Relaterade inlägg: