När krävs jägarexamen?

Innehållsförteckning

När krävs jägarexamen?

När krävs jägarexamen?

Jägarexamen ska från och med den 1 januari 1985 avläggas av den som vill ha tillstånd att inneha jaktvapen. Utbildningen innefattar en teoretisk del samt en rad olika praktiska delar. För att få använda och inneha vapen för jaktändamål krävs att man har tagit jägarexamen.

Hur lång tid tar det att ta jägarexamen?

Att ta jägarexamen behöver inte innebära en lång och tung process. Idag finns det ett flertal utbildningsföretag som erbjuder intensivkurser så att du kan ta din jägarexamen på endast tre dagar. Intresset av att jaga vilt fortsätter vara stort. Idag finns det nästan 300 000 registrerade jägare i Sverige.

Vilka prov ingår i jägarexamen?

Det teoretiska provet som ingår i jägarexamen ska avläggas av alla, oavsett vilken typ av jaktvapen som ska förvärvas (gäller inte den som redan har licens för jaktvapen utfärdat före 1985). De praktiska proven består av tre olika delprov, hagelgevärsprov, grundprov/kulgevär och högviltprov/kulgevär.

Vad ska man kunna på jägarexamen?

För att få din jägarexamen måste du klara en examination som består av ett teoriprov och tre praktiska delprov. Teoriprovet testar dina kunskaper inom de områden som är centrala för att du ska kunna bedriva jakt på ett bra och säkert sätt. Du måste få godkänt på teoriprovet för att få göra de praktiska proven.

Vad kostar de att ta jägarexamen?

Jägarexamen – Pris 8.995 kr/person + Naturvårdsverkets provavgifter tillkommer (cirka 1000 kr).

Vad krävs för att klara jägarexamen?

En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov (hagelgevärsprov, grundprov kulgevär samt högviltprov för kulgevär). En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet.

Får man skjuta älg utan jägarexamen?

Jägarexamen behövs inte vid uppsiktsjakt, men däremot statligt jaktkort. Undantaget är om du är under 18 år vid jaktårets början. Du slipper betala jaktkortet också så länge du inte har eget vapen.

Kan alla ta jägarexamen?

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få ta jägarexamen. Man måste dock ha de fysiska förutsättningarna för att kunna hantera vapen på ett säkert sätt för att få göra de praktiska delproven. Åldersgräns för vapenlicens är 18 år.

Hur svårt är det att ta jägarexamen?

Nu, när det senaste provet i digital form lanserats (genomdrivits) av tjänstemän på Naturvårdsverket, är det genast färre som skriver godkänt. Från cirka 70 procent godkända prov till cirka 50 procent.

Relaterade inlägg: