Vad gör Bävern för nytta?

Innehållsförteckning

Vad gör Bävern för nytta?

Vad gör Bävern för nytta?

Särskilt eftersom det inte är enda sättet som bävrar gör nytta. Tidigare forskning har även visat att bävrarna hjälper till att restaurera bäckar och fylla på vattentäkter i lokala ekosystem och vi har även skrivit om hur de bidrar till en ökad biologisk mångfald och förbättrar vattenkvaliteten.

Är Bävern ett nattdjur?

Bävern, Castor fiber, är vårt lands största gnagare. Den kan väga 18-22 kg och blir 70-100 cm lång, plus svansen på 30-40 cm. Den lever framför allt i vatten och är nattaktiv, så den kan vara svår att få syn på.

Vad bygger bävrar?

Dammar och stora träsk Bävern lever i familjegrupper vid sjöar och vattendrag med lövskog på stränderna. De bygger dammar genom att dämma upp vattendragen med trädgrenar. I dammen bygger de också hyddor som till viss del höjer sig över vattenytan; en normalstor hydda sticker upp en till två meter över vattnet.

Hur blir man av med en bäver?

Fångst med slagfälla är den mest effektiva jaktmetoden. På grund av detta har Naturvårdsverket godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstmän som får använda dem.

När bygger bävern bo?

Mellan april och juni föds årskullen som kan bestå av upp till fyra ungar. De äter inte ved men fäller träd för att få material till dammbyggen och hyddan. Bävrar fäller vanligen träd med en diameter upp till 25 cm och i sällsynta fall upp till 100 cm.

Relaterade inlägg: