Vad gör motoriska nervsystemet?

Innehållsförteckning

Vad gör motoriska nervsystemet?

Vad gör motoriska nervsystemet?

Det somatiska nervsystemet, består av nerver som kan styr kroppens viljestyrda muskler, till exempel att vi kan välja att röra armar och ben. Det kallas för motoriska nerver. Hit hör även nerver som förmedlar känselintryck och andra sinnesintryck, så kallade sensoriska nerver.

Vad är en nerv för något?

Nervtrådarna har sina cellkroppar i hjärnan eller ryggmärgen, men nervtrådarna går ut till kroppens olika delar, till exempel till armarna, benen och fingrarna. Nervtrådarna i det perifera nervsystemet ligger i buntar. Nerverna skickar vidare information mellan det centrala nervsystemet och resten av kroppen.

Vad är sensoriska celler?

Specialiserade, afferenta nervceller med förmåga att omvandla sinnesintryck till aktionspotentialer (nervimpulser) för att sändas till centrala nervssystemet. Ibland kallas sensoriska receptorer för externa sinnesintryck exteroceptorer och för interna sinnesintryck interoceptorer och proprioceptorer.

Hur tjock är en nerv?

De nervbuntar som går ut ifrån ryggmärgen, mellan ryggkotorna, kallas spinalnerver. En spinalnerv är ungefär så tjock som en blyertspenna och kan innehålla totalt 20.000 – 30.000 axoner samlade i ett större hölje. En spinalnerv utgår på var sin sida om ryggraden, mellan varje kota.

Relaterade inlägg: