Vad säger arbetsmiljölagen när det gäller att ta risker i arbetet?

Innehållsförteckning

Vad säger arbetsmiljölagen när det gäller att ta risker i arbetet?

Vad säger arbetsmiljölagen när det gäller att ta risker i arbetet?

Arbetsgivaren är ansvarig Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra det systematiskt och planerat.

Vilka har ansvaret för arbetsmiljön på din arbetsplats?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Relaterade inlägg: